tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca operacji własnej

Logotyp LEADER - działania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 18 czerwca 2019 r. o planowanej realizacji operacji własnej

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,  w ramach przedsięwzięcia LSR: Marka “Kraina Łęgów Odrzańskich” – Informacja nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej (http://lgdodra.szlakodry.info/wiadomosci/1219/informacja-o-planowanej-operacji-wlasnej)

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w/w zakresie.

Print Friendly, PDF & Email