tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Kolejne mikro przedsiębiorstwo dofinansowane w ramach PROW 2014-2020

OSK Majer, Marek Majerowski realizuje projekt pn. Rozwój innowacyjnego ośrodka szkoleniowego dla kierowców w Krainie Łęgów Odrzańskich, współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: “rozwój działalności gospodarczej wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich oraz zwiększenie źródeł dochodów poprzez kompleksowe wyposażenie sali szkoleniowej dla kursantów oraz zakup nowego samochodu do nauki jazdy na obszarze LGD Kraina Łęgów Odrzańskich”.
W ramach projektu powstała innowacyjna sala szkoleniowa dla kursantów oraz świadczone są dodatkowo kursy na prawo jazdy kat. B+ E.
Cel główny spełniony został poprzez realizację celów pośrednich, czyli:                                                                              
– kompleksowe wyposażenie nowoczesnej sali szkoleniowej  poprzez zakup odpowiedniego sprzętu;
– wzbogacenie oferty świadczonej przez OSK poprzez zakup pojazdu specjalnego przystosowanego do szkolenia kierowców w kat. B + E;
– podniesienie jakości świadczonych usług poprzez doposażenie pojazdów w 4 wideo rejestratory.
Dodatkową ofertą uruchomioną przez OSK jest możliwość ukończenia kursu kat. B + E. Innowacyjne i bezstresowe metody nauki z pewnością przyczyniają się do wzrostu zainteresowania usługami naszej firmy, co finalnie wpływa na lepsze prosperowanie przedsiębiorstwa, większy przychód ze sprzedaży usług i możliwość utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich. Sala szkoleniowa została wyposażona w meble biurowe, tablice oraz sprzęt elektroniczny. Zakupiono między innymi komputery przydatne w części teoretycznej kursu na prawo jazdy, przez co osoby uczące się w naszej szkole łatwiej przyswajają wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego. Doposażono także salę w tablice interakcyjną, dzięki czemu nauka w naszym ośrodku jest nie tylko dobrze zainwestowanym czasem, ale także dobrą zabawą. W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia w naszych samochodach do nauki jazdy zostały zamontowane kamery samochodowe – wideo rejestratory. W ten sposób każda jazda szkoleniowa może być nagrana, po to aby jeszcze lepiej przygotować kursantów. Zapisy z kamery będzie można na spokojnie oglądać, następnie analizować i znaleźć najczęściej popełniane błędy, żeby je wyeliminować. Dodatkowo w sali szkoleniowej znalazł się również telewizor z zestawem filmów DVD dotyczących kursu prawa jazdy oraz pierwszej pomocy. Zakupiono również fantom reanimacyjny, dzięki czemu każdy z naszych kursantów odbywa również darmowy kurs pierwszej pomocy. Ponadto zakupiono pojazd specjalistyczny przystosowany do nauki jazdy kat. B + E, co jeszcze bardziej wzbogaca ofertę świadczonych usług oraz przyczynia się do stwierdzenia o nowoczesności oferty nauki jazdy, na miarę XXI wieku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań. Mamy nadzieję, że nasza bogata i nowoczesna oferta spotka się z zainteresowaniem mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.
Print Friendly, PDF & Email