tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie naborów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

NABÓR NR 5/2019 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA “SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 6/2019 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 7/2019 – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW  PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 8/2019 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 9/2019 –  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 10/2019 –  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia PIII. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 11/2019/G – O POWIERZENIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO w ramach przedsięwzięcia PII. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 12/2019 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 13/2019 – WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH w ramach przedsięwzięcia PV. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 14/2019 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia PV. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Termin składnia wniosków we wszystkich naborach od dnia 31.10.2019r do dnia 18.11.2019r.

Print Friendly, PDF & Email