tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Bieg po Gęś w Wilkowie

Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowa w Gminie Głogów zaprasza serdecznie w dniu 9 Listopada 2019r. (sobota) na ” BIEG PO GĘŚ” -imprezę zorganizowaną z okazji Święta Niepodległości.

Impreza odbywa się na terenie szkoły w Wilkowie i rozpoczyna się o godz.15:00. Podczas imprezy będzie można skosztować potrawy z gęsiny, wziąć udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, będzie również ognisko integracyjne. Organizatorzy zapewniają świetną zabawę, liczne nagrody. W czasie trwania imprezy będzie również wystawione stoisko informacyjne Stowarzyszenia LGD “Kraina Łęgów Odrzańskich”, będzie można zasięgnąć informacji o aktualnych naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto zakupić kosz prezentowy z lokalnych produktów, przy stoisku będzie można nabyć wybrane produkty lokalne od producentów i  wytwórców z Krainy Łęgów.
W czasie trwania imprezy Fundacja EDUSILESIA będzie prowadziła warsztaty plastyczne – edukacyjne na temat bioróżnorodności prowadzone w  ramach projektu pn.„ Kampania informacyjno – edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarze NATURA 2000 obejmującym Łęgi Odrzańskie wśród mieszkańców Dolnego Śląska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Print Friendly, PDF & Email