tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. operacji własnej

Informujemy, że w odpowiedzi na informacje z dn. 09 października 2019 r. o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,  w ramach przedsięwzięcia LSR:

I Turystyka na Szlaku OdryInformacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w/w zakresie.

 

Print Friendly, PDF & Email