tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. operacji własnej

Informujemy, że w odpowiedzi na informacje z dn. 31 października 2019 r. o planowanej realizacji operacji własnej

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia LSR:

3 Marka “Krainy Łęgów Odrzańskich– Informacja nr 3/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w/w zakresie.

Print Friendly, PDF & Email