tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne- kryteria wyboru członków Rady LGD KŁO

Informujemy, że w związku z kończącą się kadencją obecnej Rady LGD KŁO i zbliżającymi się wyborami do Rady

Zarząd Uchwałą nr 15/XI/2019/1 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia propozycji Kryteriów wyboru Rady LGD Kraina Łęgów Odrzańskich oraz ustalenia treści ogłoszenia dot. wyboru członków Rady i przekazania do konsultacji,  przyjął propozycje kryteriów wyboru członków Rady poddając ją procedurze konsultacji, celem wypracowania jak najbardziej sprzyjających warunków umożliwiających aplikowanie na Członka Rady LGD KŁO nowej kadencji.

W związku z powyższym zapraszamy, członków Stowarzyszenia, a także mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji kryteriów.

Propozycja kryteriów w załączeniu: Kryteria wyboru radnych LGD_zał.do Uchwały nr_1

Prosimy o wnoszenie uwag/ propozycji zmian do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” osobiście w godzinach pracy biura bądź mailowo na adres: lgdodra@op.pl do dnia 30 grudnia do godz. 12.00.

Print Friendly, PDF & Email