Rok 2020 w liczbach…

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 19
Liczba wniosków zrealizowanych –15
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 102 382,08 zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 187
Liczba wolontariuszy – 187
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 1 138

Print Friendly, PDF & Email