Rok 2020 w liczbach:

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 19
Liczba wniosków zrealizowanych –15
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 102 382,08 zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 187
Liczba wolontariuszy – 187
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 1 138

# zostań # zobacz co u nas” (gmina Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie / Grupa Aktywnych Mieszkańców gminy Ścinawa

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 2 414,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 334,20 zł
Odbiorcy projektów – 190 osób

#Zostań# zobacz co u nas” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, który zakładał przeprowadzenie ciekawych warsztatów w 6 miejscowościach. Plenery malarskie odbyły się jednak w całej gminie Ścinawa. Zakupiony sprzęt w postaci rysownic i dyktafonów posłużył na zebranie materiałów do albumów o wszystkich wioskach w gminie. Profil projektu na Facebooku Projekt LGD2020# zostań zobacz co u nas, który był ogólnodostępny stał się rozwiązaniem idealnym w obliczu pandemii. Usprawnił przepływ informacji między uczestnikami i pokazał jak w społeczności lokalnej współpracować on-line. Zostało wydanych 6 tablic informacyjnych o 6 miejscowościach, które leżą wzdłuż lub w pobliżu nowej ścieżki rowerowej. W przeciągu wakacji 2020 w 19 plenerach wzięło udział 190 osób. Z tablic skorzystają użytkownicy ścieżki rowerowej. Docelowo liczba korzystających z tablic będzie nieokreślona ale na pewno wysoka gdyż ścieżka rowerowa cieszy się sporym zainteresowaniem. Podczas trwania projektu zostały osiągnięte wszystkie cele. Warsztaty nie posłużyły tylko samym odbiorca ale właśnie szerszej społeczności, zaktywizowało to mieszkańców gdyż praca była wspólnym zadaniem zebrania materiałów wykorzystując rożne formy : dziennikarską, plenerowa i indywidualną pracę. Materiał umieszczony na profilu został poddany głosowaniu on-line. Materiałom został nadany kod QR, który również znalazł się na tablicy by dla turysty dostępny był cały zebrany materiał nie tylko to co zostało wydrukowane.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

“Wilk i las, natura wokół nas” (Rudno, gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 178 dni
Dotacja z ODL: 5 060,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 160,00 zł
Wkład własny finansowy: 610,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 830,33 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 50 osób

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjno –turystycznej, która promowałaby Sołectwo Rudno i okolicę. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, która stanowi bazę wypadową dla pobliskich mieszkańców, nie tylko z Wołowa ale również dla turystów przyjezdnych. Powstał quest przyrodniczy przybliżający tajemnice środowiska leśnego Doliny Jezierzycy. Quest jest dostępny w Internecie na fanpage Stowarzyszenia. W ramach projektu zostały przeprowadzone z mieszkańcami wsi i okolic, warsztaty ekologiczne, podczas których można było uszyć sobie torbę na zakupy i samemu ją ozdobić. Odbyło się wspólne nasadzenie drzew koło świetlicy, prelekcje, spotkania z leśniczym. Została zorganizowana wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśnej do pobliskich Tarchalic. Koło Świetlicy mieszkańcy postawili domek drewniany do zabaw dla dzieci. A przed świetlicą postawiono Wilka, o którym w podczas trwania projektu dzieci przyswajały wiedzę i obalały mity o tym pięknym i mądrym zwierzęciu.

Print Friendly, PDF & Email