tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne zebranie członków Stowarzyszenia LGD KŁO

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” na Walne Zebranie.

Zebranie odbędzie się:

  • 20 stycznia 2020 r., godz. 11.00 w Bibliotece Publicznej w Prochowicach Rynek 5  59-230 Prochowice – pierwszy termin
  • 20 stycznia 2020 r., godz. 11.15 w Bibliotece Publicznej w Prochowicach Rynek 5  59-230 Prochowice – drugi termin

Spotkanie dotyczy przede wszystkim wyborów do Rady LGD KŁO na nową kadencję oraz zmian w LSR Krainy Łęgów Odrzańskich.

Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich:

  1. Przywitanie uczestników
  2. Wybory członków Rady Stowarzyszenia LGD KŁO na nową 4 letnią kadencję – głosowanie wraz z podjęciem stosownej uchwały.
  3. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z:

– koniecznością przesunięcia i zwiększenia wskaźników realizacji poszczególnych zakresów oraz przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami;

– zmianą kryteriów wyboru operacji  tj. wprowadzenie nowego kryterium równomierności podziału środków na całym obszarze LGD. Dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z perspektywą do 2023 roku.

  1. Sprawy bieżące.

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków prosimy potwierdzać do dnia 17 stycznia 2020r. emailem na adres: lgdodra@op.pl lub telefonicznie 76 858 45 45, 509 347 189.

Print Friendly, PDF & Email