tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Warsztat refleksyjny

Zapraszamy na trzeci warsztat refleksyjny poświęcony wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. 19 lutego 2020r. o godz.10:00 w biurze LGD w Prochowicach.

Warsztat jest jednym z narzędzi ewaluacji i monitoringu, służy podsumowaniu dotychczasowej realizacji LSR oraz działań LGD, a przede wszystkim wspólnemu wypracowaniu wniosków i zaleceń usprawniających.

Na warsztacie zostaną omówione następujące kwestie:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniuprzyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

Spotkanie poprowadzi moderator Paweł Antoniewicz.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Rady i Zarządu LGD, członków i beneficjentów LGD, tak by móc zestawić ze sobą różne punkty widzenia.

Spotkanie jest otwarte, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział w warsztacie, zapraszamy do zgłoszenia uczestnictwa.

Czas trwania ok 5 h. Termin spotkania to 19 lutego godzina 10:00 w siedzibie stowarzyszenia tj. Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 17 lutego 2020r. Kontakt telefoniczny 76 858 45 45 email: lgdodra@op.pl.

Zapraszamy serdecznie do udziału 🙂

Print Friendly, PDF & Email