tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Komunikat dot. realizacji operacji w związku z pandemią koronawirusa

Szanowni Państwo,

przedstawiamy komunikat zawierający stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z pandemią koronawirusa, która może mieć wpływ na:

  • proces oceny i procedowania wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
  • realizację rzeczową operacji już zakontraktowanych;
  • rozliczanie w/w operacji;
  • wywiązywanie się z zobowiązań umownych w przypadku operacji zakończonych i rozliczonych

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem osoby, które są naszymi wnioskodawcami lub beneficjentami.

Komunikat PROW a koronawirus

Print Friendly, PDF & Email