tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

ROEE w Dziewinie poszukuje edukatorów

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie ogłasza nabór edukatorów do prowadzenie zajęć z zakresu Edukacji Ekologicznej w ROEE-LGOM w Dziewinie (gmina Ścinawa).

I Cel naboru

Celem naboru jest wyłonienie edukatorów, którzy przeprowadzą zajęcia z zakresu Edukacji Ekologicznej w postaci: konwersatoriów, laboratoriów, warsztatów oraz zajęć terenowych dla dzieci oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dorosłych.

II Opis zajęć

II.1 Zajęcia prowadzone są przez cały rok

II.2 Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne (plus przerwy – po każdych 45 min zajęć)

II.3 Przewidywana godzina rozpoczęcia zajęć: 9:00

II.4 Przewidywana godzina zakończenia zajęć: 14:30

II.5 Liczebność grypy zajęciowej: do 25 uczestników

II.6 Ilość grup w ciągu jednego dnia dla jednego edukatora: 1

III Wymagania od kandydatów

III.1 Udokumentowane doświadczenie/wykształcenie po kierunkach pokrewnych związanych
z ekologią i ochroną środowiska

III.2 Umiejętność efektywnej komunikacji z odbiorcami z różnych grup wiekowych

III.3 Dyspozycyjność

III.4 Niekaralność

III.5 Elastyczność, kreatywność i umiejętności organizacyjne

III.6 Doświadczenie w pracy z dziećmi

III.7 Wykazanie się znajomością specyfiki obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

IV Inne ważne informacje

IV.1 Koszt dojazdu na zajęcia edukator pokrywa we własnym zakresie

IV.2 Wynagrodzenie płatne jest za przeprowadzone godziny lekcyjne (tj. stawka godzinowa x 4 godziny x ilość dni, w których odbyły się zajęcia)

IV.3 Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

IV.4 Ofertę należy złożyć w postaci papierowej, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie pod adresem:  Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór edukatorów
do prowadzenia zajęć z zakresu Edukacji Ekologicznej w ROEE-LGOM w Dziewinie”
na kwestionariuszu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

IV.5 Termin składania ofert: 31.03.2020r. do godz 16:00

Do pobrania ogłoszenie wraz z załącznikami: Ogłoszenie o naborze edukatorów do ROEE w Dziewinie

Więcej informacji na fb ROEE: https://www.facebook.com/roeedziewin/

Print Friendly, PDF & Email