tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca operacji własnej nr 1/2020/OW

Informujemy, że w odpowiedzi na informację z dn. 30 kwietnia 2020 r. o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia LSR:

Turystyka na Szlaku Odry– Informacja nr 1/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w wyznaczonym terminie, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w/w zakresie.

Print Friendly, PDF & Email