tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Prezes LGD Jarosław Paczkowski oraz Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła,  zapraszają na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 czerwca  2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

Pierwszy termin zebrania sprawozdawczo – wyborczego zaplanowano na 23 czerwca  2020 r., godz. 10.00, natomiast drugi termin na dzień 23 czerwca  2020 r., godz. 10.15 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa.

  • W związku z rezygnacją Pani Marty Postoł z funkcji Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków, konieczne jest przeprowadzenie wyborów na Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków. Wybory odbędą się na Walnym Zebraniu w dniu 23 czerwca br. Prosimy o zapoznanie się z procedurą wyboru Pełnomocnika Walnego Zebrania i zgłaszanie kandydatów do dnia 18 czerwca br. w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00.
  • W związku z rezygnacją Pani Sabiny Wereszczyńskiej z funkcji Członka Rady, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wybory odbędą się na Walnym Zebraniu w dniu 23 czerwca br. Prosimy o zapoznanie się z procedurą wyboru Pełnomocnika Walnego Zebrania i zgłaszanie kandydatów do dnia 18 czerwca br. w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00
  • W związku z upływającą kadencją Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej LGD KŁO, konieczne jest przeprowadzenie wyborów. Wybory odbędą się na Walnym Zebraniu w dniu 23 czerwca br. Prosimy o zapoznanie się z procedurą wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i zgłaszanie kandydatów do dnia 18 czerwca br. w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00

Poniżej do pobrania porządek obrad Walnego Zebrania Członków w dn. 23 czerwca 2020 r., dokumenty aplikacyjne dla kandydatów oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2019 r. 

Informujemy, że po zebraniu będzie możliwość uczestniczenia w rekreacyjnym rejsie Szkutą Łęgowa Dama z portu w Ścinawie, przewidywany czas rejsu 1 godzina. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do dnia 19.06.2020r. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków emailem na adres: biuro@lgdodra.pl  lub telefonicznie: 76 858 45 45 lub 509 347 189 do dnia 19 czerwca br.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

Procedura wyboru Pełnomocnika Walnego Zebrania

Rekomendacja dla Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady

Rekomendacja dla kandydata do Rady LGD

Oświadczenie Kandydata do Rady LGD

Kryteria wyboru Radnych LGD

Wykaz dokumentów potwierdzających przynależność do sektora

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zarządu/Komisji Rewizyjnej

Formularz rekomendacji dla kandydata do Zarządu/Komisji Rewizyjnej

Kryteria wyboru członków Zarządu/Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LGD KŁO za rok 2019

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD KŁO za rok 2019

Print Friendly, PDF & Email