tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konferencja Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zapraszamy na konferencję “Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village”.

Konferencja odbędzie się 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.30 – 14.30 w Hotelu Śląsk, ul. Oporowska 60 we Wrocławiu.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu “Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju między terytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”.

Program konferencji  oraz Zaproszenie znajdują się na stronie:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci-dsp/982-konferencja-3-08-2020-w-ramach-projektu-ksow-dolnoslaska-siec-partnerstw-lgd

Informujemy, że kolejność wystąpień zostanie podana do wiadomości po szczegółowych ustaleniach z prelegentami.

Z uwagi na hybrydowy charakter konferencji zgłoszenia będą przyjmowane od osób, które wezmą osobisty udział w konferencji jak również zgłoszenia od osób, które będą uczestniczyć w konferencji za pośrednictwem platformy do wideokonferencji.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji do dnia 30 lipca za pomocą “Formularza zgłoszeniowego” (do pobrania) wraz z “Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych” (do pobrania)
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Pytania dotyczące konferencji można kierować do sekretariatu sieci pod nr tel.71 314 32 01 oraz e-mail: biuro@dobrawidawa.pl, osoba do kontaktu w sprawie konferencji: Agnieszka Kasina

 

Print Friendly, PDF & Email