tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konferencja pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju między terytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

We Wrocławiu, w Hotelu Śląsk w dniu: 03.08.2020 r. odbyła się Konferencja Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD

pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. W konferencji wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe.

Zebranych uczestników Konferencji przywitał Zarząd DSP LGD: Agnieszka Kasina – prezes, Dorota Goetz – wiceprezes i Bożena Pełdiak – członkini Zarządu, która była jednocześnie moderatorem spotkania. W imieniu UMWD głos zabrała:

  • Izabela Woronowicz– Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Następnie:

  • Joanna Gierulska– Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła kluczowe kierunki wskazane przez Unię Europejską w nowym okresie programowania dla Programu Leader.
  • Jolanta Żabska – Cichoń– Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Grzegorz Mikołajczyk – Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji RPO Wydziału Rozwoju Regionalnego Departamentu Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przybliżyli planowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejście terytorialne w perspektywie 2021-2027 w aspekcie priorytetów UE.

Doświadczeniami w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim i województwie podlaskim podzieliły się dwie prelegentki:

  • Elżbieta Siemiątkowska– Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz
  • Elżbieta Filipowicz– Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
  • Dr Andrzej Hałasiewicz– ekspert ds. rozwoju wsi oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, członek grupy tematycznej ERDN ds. Smart Villages, European Council for the Village and Small Town – ECOVAST (członek międzynarodowego komitetu wykonawczego od roku 1996) omówił nowe kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
  • „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” jako narzędzie rozwoju lokalnego – doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów przybliżyła dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka– członkini zarządu Urban Experts Research Alliance, ekspert Komisji Europejskiej ds. kluczowych programów sektorowych.

Konferencja była prowadzona w systemie hybrydowym, tzn.: część prelegentów i uczestników uczestniczyła w konferencji za pośrednictwem platformy do wideokonferencji.

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Sieci Lokalnych Grup Działania serdecznie dziękujemy za udział w konferencji – zarówno osobisty jak i on-line. Mamy nadzieję, że dla Państwa była ciekawa i wniosła wiedzę o przyszłości, która nas czeka – do nowych tematów 2021-2027.

Więcej informacji oraz prezentacje do pobrania znajdują się na stronie:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci-dsp/986-konferencja-pt-dobre-przyklady-realizacji-wielofunduszowych-rlks-ow-jako-zrodlo-wiedzy-i-doswiadczen-w-rozwoju-miedzyterytorialnej-wspolpracy-pomiedzy-lokalnymi-grupami-dzialania

Print Friendly, PDF & Email