tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Śladami Św Jadwigi Śląskiej przez Lubiąż

Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich –  to projekt dofinansowany w ramach działania Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, realizowany przez Powiat Wołowski.

Głównym działaniem jest stworzenie ścieżki turystyczno – edukacyjnej na bazie odrestaurowanej Kalwarii Jadwiżańskiej w Lubiążu w obrębie lasku św. Jadwigi, która będzie spełniała cele edukacyjne, kulturowe, ekologiczne i rekreacyjne. Połączenie tych czterech funkcji pozwoli na stworzenie nieszablonowego i oryginalnego produktu turystycznego Szlaku Odry, dostępnego również w aplikacji mobilnej, do pobrania na dedykowanej dla niej stronie internetowej.

Lubiąż jest niezwykłym miejscem na mapie Krainy Łęgów Odrzańskich i wyróżnia się na tle całego obszaru w związku z tym pozyskane 200 tyś zł ma duży wpływ na rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, co ma wpłynąć na pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców Powiatu Wołowskiego. W związku z tym, że Lubiąż to nie tylko Klasztor, ale wiele historycznych postaci i legend, projekt oparto o inne zasoby lokalne, do których zaliczamy postać św. Jadwigi i miododajnych lipach, z którymi związana jest lokalna legenda. Wdrożenie aplikacji mobilnej dostępnej na stronie internetowej dedykowanej projektowi pozwoli na zamieszczenie w niej tych wszystkich ciekawych informacji związanych z historią Lubiąża i ważnej postaci św. Jadwigi Śląskiej. Wszystkie dane zostaną spuentowane na koniec w edukacyjnym quizie do rozwiązania na podstawie informacji uzyskanych na trasie ścieżki.

Dzięki współpracy trójsektorowej w ramach Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich ścieżka zostanie włączona i promowana jako produkt turystyczny wspólnego przedsięwzięcia turystycznego pn. Szlak Odry.

Projekt jest kompleksowy o czym świadczy fakt realizacji w jego zakresie działań na wielu poziomach funkcjonalności a w szczególności niekomercyjnemu udostępnieniu ścieżki potencjalnym organizacjom i przedsiębiorcom poprzez ww. aplikację mobilną dostępną na dedykowanej stronie internetowej. Oprócz tego działania, w planie jest jeszcze realizacja:

  • odbudowanie zrujnowanych kapliczek i odnowienie studni św. Jadwigi;
  • utwardzenie alejki i parkingu;
  • montaż tablic edukacyjno – informacyjnych przy odnowionych kapliczkach w lasku św. Jadwigi;
  • montaż stacji naprawy rowerów na terenie Lubiąża, w pobliżu nowopowstałej ścieżki trasą dawnej linii kolejowej Malczyce -Wołów;
  • opracowanie i druk mapek informacyjnych, przygotowanie miejsca piknikowego przez montaż zestawu piknikowego wraz z małą architekturą;
  • nasadzenia z miododajnych, owianych lubiąską legendą lip.

Dzięki tak kompleksowemu podejściu do operacji ma ona szansę w istotny sposób wpłynąć na urozmaicenie oferty turystycznej, a z uwagi na dużą aktywność postaci św. Jadwigi na terenie śląska, może się ona stać impulsem do stworzenia ponadregionalnego Szlaku św. Jadwigi.

Print Friendly, PDF & Email