tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ” Kraina Łęgów Odrzańskich”

Szanowni Państwo,

Prezes LGD Jarosław Paczkowski oraz Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, zapraszają na Walne Zebranie Członków zaplanowane:

  • na dzień 30 września 2020 r., godz. 11.00 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa, pierwszy termin
  • na dzień 30 września 2020 r., godz. 11.15 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa, drugi termin

W związku z decyzją Zarządu LGD KŁO wyrażoną w Uchwale dot. zgody na zakup nieruchomości na potrzeby budowy „Odrzańskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych” przedstawiona zostanie prezentacja projektu, głównych założeń i celów związanych z realizacją inwestycji „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”.

Ponadto załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Szczegółowy plan działania (i odpowiednio tabela ze wskaźnikami) wymaga aktualizacji. Zakres proponowanych zmian obejmuje:

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.2, Przedsięwzięcie II  Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu:

 Liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie marki lokalnej z 1 sztuka na 2 sztuki, planowane wsparcie w PLN z 635 000,00 zł na 1 335 000,00 zł z uwagi na fakt, wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014- 2020, wprowadzającego zmianę w § 7 w ust. 1,  co pozwala na zwiększenie wysokości limitu na realizację projektów współpracy z „5 % na „10 %” wysokości środków określonych w umowie ramowej.

oraz

Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy dot. Marki lokalnej z 4 LGD na 8 LGD z uwagi na fakt, że zwiększyła się liczba partnerów w ramach projektu współpracy chcemy uaktualnić dane żeby były zgodne ze stanem faktycznym.

 

W związku z rezygnacją Pani Sabiny Wereszczyńskiej z funkcji Członka Rady, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Wybory odbędą się na Walnym Zebraniu w dniu 30 września br.

W ramach naboru ogłoszonego 26 sierpnia br. wpłynęła jedna kandydatura.

 

Podczas zebrania odbywać się będzie prezentacja Kosza prezentowego KŁO oraz Odrzański poczęstunek.

Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Członków zaplanowano wizytę na strefie SAG Ścinawa (miejsce lokalizacji Odrzańskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych).

W załączeniu program Walnego Zebrania Członków w dn. 30 września 2020 r.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem LGD KŁO.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków emailem na adres: biuro@lgdodra.pl  lub telefonicznie: 76 858 45 45 lub 509 347 189 do dnia 28 września  br.

                                                                                    

Z pozdrowieniami

Jarosław Paczkowski                  

Prezes LGD

Print Friendly, PDF & Email