tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyjazd studyjny – Drohiczyn / Koryciny / Siemiatycze – relacja

W dniach 16-18 września 40 przedstawicieli z Lokalnych Grup Działania Dolnego Śląska brało udział w wizycie studyjnej

zorganizowanej w ramach operacji pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych LKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Tematem wizyty w województwie podlaskim było: wdrażanie wielofunduszowych strategii oraz Smart Village.

DZIEŃ 1

Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu spotkali się z Bożeną Chrząstowską – Kierownikiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie. Podczas tego spotkania Bożena Chrząstowska zaprezentowała przykłady projektów zrealizowanych ze środków wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Następnie uczestnicy wyjazdu odwiedzili obiekty wsparte w ramach wielofunduszowej LSR:

DZIEŃ 2

W drugim dniu wyjazdu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyły:

 • Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Małgorzata Kukor-Kołodko – z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Diana Seweryńska – Kierownik Referatu ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania;
 • Bożena Sakowicz – Referat Kontroli Projektów.

Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich podzieliła się doświadczeniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie wprowadzenia wielofunduszowości. Diana Seweryńska – Kierownik Referatu ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania omówiła „Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2014-2020”, a Małgorzata Kukor-Kołodko – z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przybliżyła zasady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie Joanna Sokulska – Prezes Podlaskiej Sieci LGD, Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska podzieliła się doświadczeniami Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w zakresie wielofunduszowości.

Drugi cykl spotkań rozpoczął dr. Andrzej Hałasiewicz – ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich, który przybliżył ideę SMART VILLAGE (SV). Inteligentne wioski to społeczności na obszarach wiejskich, które stosują innowacyjne rozwiązania, aby zwiększyć swoją odporność, wykorzystując lokalne mocne strony i nowe możliwości. Opierają się na partycypacyjnym podejściu do opracowania i wdrożenia swojej strategii, mającej na celu poprawę ich warunków gospodarczych, społecznych i/lub środowiskowych, w szczególności poprzez wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez technologie cyfrowe. Inteligentne wioski korzystają ze współpracy i sojuszy z innymi społecznościami i podmiotami na obszarach wiejskich i miejskich. Inicjowanie i wdrażanie strategii Smart Village może opierać się na istniejących inicjatywach i może być finansowane z różnych publicznych i prywatnych źródeł.

Następnie Justyna Paluch, reprezentująca: Firmę „Samo Jabłko”, „Zakamarek Klimczyce”, Sieć współpracy „Naturalnie nad Bugiem” oraz „Inkubator Przetwórstwa” zaprezentowała kompleksowy rozwój obszarów wiejskich w oparciu o przedsiębiorców lokalnych.

W trakcie drugiego dnia wizyty uczestnicy mieli możliwość spotkać się po raz kolejny z właścicielami obiektu „Zielony zakątek”. Zaprezentowane zostały projekty realizowane ze środków PROW w ramach LSR:

 • Centrum Edukacji Przyrodniczej;
 • Inkubator Przetwórstwa;
 • Podlaski Ogród Botaniczny.

DZIEŃ 3

Trzeciego dniu wyjazdu uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z Piotrem Siniakowiczem – Burmistrzem Miasta Siemiatycze oraz Ewą Romaniuk – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Burmistrz Miasta Siemiatycze – Piotr Siniakowicz oprowadził uczestników wyjazdu po nowopowstającym basenie miejskim. Jest to jedna z bardziej nowoczesnych inwestycji w kraju. Jej innowacyjność polega na tym, że na basenie zastosowano niskoenergetyczne rozwiązania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – geotermii, energii odpadowej, czy słonecznej. Siemiatycki basen wyróżnia również metoda uzdatniania wody basenowej i źródło ciepła.

https://siemiatycze.naszemiasto.pl/siemiatycze-basen-prawie-gotowy-mini-aquapark-wodne-tarasy/ar/c2-7889561

Piotr Siniakowicz omówił również projekty, które Miasto Siemiatycze zrealizowało w ramach Lokalnej Strategii Działania „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Są to m.in.:

 • „CZYSTE POWIETRZE NAD SIEMIATYCZAMI – WYMIANA KOTŁÓW C.O.”;
 • SŁONECZNE DACHY MIASTA SIEMIATYCZE;
 • SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA – PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ;
 • ROZSZERZENIE OFERTY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH;
 • DLA SIEMIATYCZ RAZEM;
 • KLUB AKTYWNEGO SENIORA W SIEMIATYCZACH;
 • MAŁA REWITALIZACJA W MIEŚCIE SIEMIATYCZE: PLAC INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ETAP I.

Następnie razem z Ewą Romaniuk – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach oraz Grażyną Jaszczołt – Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestnicy wyjazdu odwiedzili „Siemiatycki Klub Juniora”, który otrzymał dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Działania „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Oferta „Siemiatyckiego Klubu Juniora” skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Świetlica została utworzona z myślą o rodzinach wymagających wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Na zakończenie wyjazdu uczestnicy zjedli pyszny lokalny obiad w „Pensjonacie Cezar”. „Pensjonat Cezar” należy do sieci współpracy „Naturalnie nad Bugiem”.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci-dsp/1015-wyjazd-studyjny-drohiczyn-koryciny-siemiatycze-relacja

Print Friendly, PDF & Email