tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja o planowanej operacji własnej w Przedsięwzięciu II Marka “Krainy Łęgów Odrzańskich

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” informuje o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,  w ramach przedsięwzięć LSR:

Marka “Krainy Łęgów Odrzańskich” – Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej:

Informacja dot. operacji własnej nr 3/2020/OW

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Print Friendly, PDF & Email