tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją!

Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” – to projekt współpracy pomiędzy siedmioma dolnośląskimi Lokalnymi Grupami Działania, który właśnie się rozpoczyna.

Celem projektu jest zwiększenie wsparcia dla rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów.

 Partnerzy projektu:

 

 

 1. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Konstytucji 1 maja 9 lok. użytkowy 2, 58-530 Kowary – Lider projektuwww.duchgor.org.
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33, kwiatlnu.eu.
 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, lgdodra.pl.
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Wrzosowa Kraina”, Trzebnicka 7A-7B, lokal 4/2, 59-140 Chocianów, www.wrzosowakraina.pl.
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Szlakiem Granitu”, Udanin 86, 55-340 Udanin, lgd-szlakiemgranitu.pl.
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, www.dobrawidawa.pl.
 7. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów, lgd.partnerstwokaczawskie.pl.

 Działania w projekcie/produkty:

 1. Konferencje/warsztaty/seminaria dotyczące wdrażania marki lokalnej na terenie danego LGD, by rozpocząć lub wzmacniać procesy dotyczące marki lokalnej: informować, edukować partnerów i samorządy partnerskie, umożliwiać identyfikowanie się z lokalnymi zasobami, tradycjami, umożliwiać włączanie się podmiotów/osób w system marki lokalnej lub jej wspierania jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji regionu danego regionu oraz Dolnego Śląska: 5 konferencji/warsztatów. 2. Spotkanie zespołu ds. marki: 3 spotkania.
 2. Warsztaty dotyczące marki lokalnej (budowania/wzmacniania): 5 warsztatów.
 3. Spotkania wymiany doświadczeń robocze: 2 spotkania robocze.
 4. Opracowanie strategii wprowadzania na rynek marki lokalnej, w tym: opracowanie systemu identyfikacji wizualnej znaku – 4 szt., opracowanie i wdrożenie strategii promocji marki – 4 szt., wdrożenie strategii certyfikacji – 2 szt.
 5. Wydawnictwa i promocja marki lokalnej, w tym: publikacje dotyczące marki lokalnej na terenie danego LGD – 3 publikacje, publikacja wspólna dla wszystkich marek – 1 publikacja, kampanie/artykuły: 9 szt, konkurs dot. produktów lokalnych 1 szt., gadżety promujące marki: 4 komplety.
 6. Wizyty studyjne: 4 wyjazdy.
 7. Warsztaty/szkolenia/pokazy dla uczestników marki dot. jakości własnych produktów i usług, inspiracji, wiedzy w zakresie brandu, etykiet, indywidualnej marki produktu/usługi oraz relacji z marką lokalną, warsztaty rzemieślnicze i pokazy: 17 warsztatów/pokazów.
 8. Wydarzenia/eventy dotyczące produktów i usług lokalnych objętych marką lokalną: 2 wydarzenia. 10. Konferencja wspólna na zakończenie projektu, wymiana doświadczeń: 1 konferencja dla wszystkich LGD.

Rezultaty:

 1. Zbudowanie/wzmocnienie 7 marek lokalnych na obszarze Dolnego Śląska.
 2. Zwiększenie promocji produktów lokalnych z obszaru 7 partnerów poprzez: budowanie nowych marek lokalnych, warsztaty/szkolenia/spotkania/pokazy, publikacje i media, gadżety dot. marki lokalnej.
 3. Wymiana doświadczeń 7-miu partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

Docelowe grupy podmiotów projektu

Projekt jest skierowany do turystów i mieszkańców (w tym m.in. do twórców, rękodzielników i producentów).

Finansowanie

Projekt współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”  finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji o projekcie, aktualności związane z rekrutacją i bieżącymi działaniami będziemy opisywać w zakładce: https://lgdodra.pl/marlo-marki-lokalne-dolnego-slaska-tworzone-z-pasja/ 

 

Print Friendly, PDF & Email