tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Przedłużamy KONKURS INICJATYWA PARTNERSTWA 2020

UWAGA! Przedłużamy termin konkursu na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2020” – przyjmowanie wniosków do 30 listopada 2020!!!

Celem dorocznego konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców. W stosunku do lat ubiegłych został nieco zmieniony Regulamin Konkursu – został poszerzony katalog jednostek, które mogą zgłaszać inicjatywy o instytucje publiczne (np. jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna). Ponadto do konkursu można zgłaszać osoby fizyczne (!), a nie jak dotychczas tylko organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne. 

Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2020”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 700 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 400 i 300 zł. 

Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji ?

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku, osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
  3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, Kartą zgłoszeniową, kryteriami oceny oraz deklaracją poufności:

Regulamin Konkursu Inicjatywa Partnerstwa 2020

Załącznik nr 1-zgłoszenie-2020.rtf

Załącznik nr 1-zgłoszenie-2020.docx

zal_2_karta_oceny_inicjatywa_2020

zal_3_deklaracja_poufnosci_2020

Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać u Pani Ewy Smutyło pod nr tel. 509 347 189 lub 512 048 020


Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Print Friendly, PDF & Email