tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. operacji własnej nr 3/2020/OW

Informujemy, że w odpowiedzi na informację z dn. 8 października 2020 r. o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia LSR:
Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”– Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej (tutaj link do ogłoszenia: https://lgdodra.pl/2020/10/informacja-o-planowanej-operacji-wlasnej-w-przedsiewzieciu-ii-marka-krainy-legow-odrzanskich/)
zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
w wyznaczonym terminie, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w ww. zakresie.

Print Friendly, PDF & Email