tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki naborów 2020

Publikujemy wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy w 6 naborach ogłoszonych 22.06.2020 r. oraz  w naborze o powierzenie grantu ogłoszonym 07.07.2020r.

W naborze 1/2020 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęły 2 wnioski,  z czego 1 mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 2/2020 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych – wpłynął 1 wniosek,  niepodlegający ocenie – niezgodny z ogłoszeniem  o naborze.

W naborze 3/2020 Przedsięwzięcie P II Marka “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – nie wpłynął żaden wniosek.

W naborze 4/2020 Przedsięwzięcie P II Marka “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: współpraca między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą – wpłynął 1 wniosek, który mieści się w limicie środków dostępnych w naborze.

W naborze 5/2020 Przedsięwzięcie P III Przedsiębiorczy mieszkańcy “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 13 wniosków,  z czego 9 osiągnęło minimalną wymaganą liczbę punktów i  mieści się w limicie  dostępnych środków.

W naborze 6/2020 Przedsięwzięcie P IV Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie, zakres: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – wpłynęło 5 wniosków,  z czego 4 mieszczą się w limicie  dostępnych środków.

W naborze o powierzenie grantów na realizację zadań w ramach projektu grantowego nr 1/2020/G Przedsięwzięcie P IV Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie – wpłynęły 32 projekty, z czego wybrano 20 projektów na łączną kwotę 300 tyś zł. dofinansowania.

Listy wybranych wniosków wraz z odpowiednimi uchwałami znajdują się na stronie: LEADER -> Nabory -> Wyniki naborów 2020

Print Friendly, PDF & Email