tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Rusza konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2021

Czy macie już dość siedzenia w domu?  Czy chcielibyście coś zmienić w Waszej miejscowości, spotkać się z dawno niewidzianym sąsiadem, znajomą?  Jest na to rada 🙂 pomyślcie i spełniajcie swoje małe marzenia!


W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

A oto szczegóły:

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01.06 – 31.12.2021r.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż  3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii.

Kwota wnioskowanej dotacji nie przekroczy 6.000 złotych.

Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2021 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do dnia 31.05.2021 r. do godz.23:59, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

Lokalna Komisja Grantowa w dniach 02 – 08.06.2021r. oceni złożone wnioski i podejmie decyzję o rekomendowaniu poszczególnych projektów do dofinansowania.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać u:

Ewy Smutyło – koordynatora „Działaj Lokalnie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, tel: 512 048 020

W godz. 08.00 – 15.00

Terminy szkoleń dla grantobiorców będą podane tuż po długim weekendzie majowym.

Szkolenia odbędą się w Brzegu Dolnym w siedzibie Stowarzyszenia Propago (dworzec PKP), w Lubiążu na terenie klasztoru w dawnej kancelarii oraz w trybie zdalnym na platformie ZOOM.

Życzymy powadzenia!!!

Koordynator już czeka na Wasze pytania. Przed nami długi weekend można sobie poświęcić kilka minut na poszukaniu inspiracji i nowych pomysłów

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w zakładce: https://lgdodra.pl/dzialaj-lokalnie/nabory/

 

Print Friendly, PDF & Email