tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2021/OW

Informujemy, że w odpowiedzi na informacje z dnia 28 lipca 2021 r. o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia LSR:

Turystyka na Szlaku Odry– Informacja nr 1/2021/OW o planowanej do realizacji operacji własnej,

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,

w wyznaczonym terminie, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w/w zakresie.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email