76 858 45 45
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” informuje o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,  w ramach przedsięwzięć LSR:

Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”– Informacja nr 2/2021/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 

Informacja dot. operacji własnej nr 2/2021/OW

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W załączeniu ogłoszenie.

Print Friendly, PDF & Email