tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYCH NABORACH WNIOSKÓW

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYCH NABORACH WNIOSKÓW TYLKO DO 3 WRZEŚNIA!

Trwa przyjmowanie wniosków o uzyskanie bezzwrotnej pomocy w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 aż w siedmiu zakresach. Nabory trwają do 3 września 2021r, z tymże w ostatnim dniu do GODZ. 13:00!!! 
Informujemy o możliwości konsultacji wniosków/biznesplanów do czwartku – 02.09.2021r. czyli dzień przed zakończeniem naborów.
Prosimy umawiać się telefonicznie z doradcą pod nr tel. 509347189 lub 76 8585454 lub mejlowo: biuro@lgdodra.pl
W OSTATNIM DNIU NABORU NIE BĘDZIE JUŻ MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA WNIOSKU, DLATEGO BARDZO PROSIMY OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE DOKUMNETY O DOKŁADNE SPRAWDZENIE Z OGŁOSZENIEM O NABORZE I/LUB KONSULTACJE DO CZWARTKU WŁĄCZNIE!!!
Istnieje możliwość umówienia się również w godzinach popołudniowych, po godz.16:00.
Link do stron z naborami:

PONIŻEJ PRZYPOMINAMY W JAKIEJ FORMIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO ZŁOŻENIA:
Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, tj. w oryginale i kopii. Wniosek powinien być:
a) wypełniony elektronicznie i dostarczony na nośniku elektronicznym w formacie PDF (wniosek po wypełnieniu w arkuszu kalkulacyjnym należy wyeksportować do PDF)
b) trwale spięty i umieszony w skoroszycie.
Wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
Płyta powinna być podpisana wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.
Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz indywidualny numer (znak sprawy) nadany wnioskowi. Numer ten jest odzwierciedlony w rejestrze potwierdzonym przez LGD.
Ważne: kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Print Friendly, PDF & Email