tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Zapraszamy wszystkich członków LGD na kolejne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w trybie zdalnym.

Zebranie dotyczy w głównej mierze zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” zaopiniowanych wcześniej na walnym Zebraniu, w związku z możliwościami ubiegania się o zwiększenie budżetu LEADER na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach dodatkowych środków.

Zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego (pismo nr UM01-6933-UM0110017/15) Lokalną Strategię należy zaktualizować do stanu proponowanego w uchwale opiniującej oraz uzupełnić o :

– aktualizację diagnozy obszaru o koncepcję Smart Village;

– aktualizację procedury grantowej oraz kryteria wyborów grantobiorców o koncepcję SV

Zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju niezwłocznie prześlemy do Państwa po wprowadzeniu stosownych zmian.

Walne Zebranie Członków zaplanowano:

  • na dzień 25 sierpnia 2021 r., godz. 13.00 pierwszy termin
  • na dzień 25 sierpnia 2021 r., godz. 13.15 w drugi termin

Zebranie odbędzie się poprzez środki komunikacji elektronicznej – platforma ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96640098782?pwd=U3dsOEJIczdsYWxiMGVyK3I5a0ltQT09

Potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków prosimy wysyłać do dnia
24 sierpnia 2021 r.
emailem na adres: biuro@lgdodra.pl lub telefonicznie: 76 858 45 45/ 509 347 189.

Na podany e-mail zostanie przesłany link do spotkania. W razie pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt z biurem LGD.

 

Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich:

  1. Przywitanie uczestników
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór:

Przewodniczącego zebrania.

Protokolanta zebrania.

  1. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z możliwościami ubiegania się o zwiększenie budżetu LEADER na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach dodatkowych środków.
  2. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z perspektywą do 2023 roku.
  3. Sprawy bieżące.

 

Print Friendly, PDF & Email