tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI

UWAGA!!! ZMIANA ADRESÓW STRON Z WZORAMI DOKUMENTÓW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniła adresy stron internetowych z aktualnymi dokumentami.
Poniżej nowe linki, dla:
1) Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie) (dokumenty obowiązują przy podejmowaniu dg, NABÓR 5/2021): https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie
2) Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) (dokumenty obowiązują przy rozwijaniu dg NABÓR 3/2021, ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY – NABÓR 1/2021 I 7/2021; ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU – NABÓR 2/2021; TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW – NABÓR 4/2021; ZACHOWANIE DZIEDZICTWA – NABÓR 6/2021)
Print Friendly, PDF & Email