tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór uczestników na szkolenie animatorów geocachingu

Nabór uczestników na 2-dniowy wyjazd studyjny/ szkolenie animatorów geocachingu i spotkanie wymiany doświadczeń partnerów realizujących projekt GEO-TROP do Sopotu.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, jako Lider w projektu współpracy pn. „Geograficzne Elementy Oraz Turystyczne Regiony Odkrywamy (z) Pasją – GEO TROP” realizowanym z, LGD Wadoviana oraz LGD Dolina Soły, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z EFFROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzi nabór uczestników na 2-dniowy wyjazd studyjny do Sopotu – w miejsce bogate w skrytki geocachingowe, prowadzące interesującą trasą, tak aby uczestnicy wizyty mieli okazję w praktyce przetestować korzystanie z aplikacji oraz zapoznać się z charakterystyką skrytek i możliwościami ich tworzenia w terenie.

Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej. Społeczność geocacherska będzie oddziaływać na innych mieszkańców poprzez aktywne angażowanie ich do turystyki geocacherskiej i wspólnego promowania swojego regionu poprzez uruchomienie skrytek. Uczestnicy wyjazdu i spotkania wymiany doświadczeń partnerów, zdobędą wiedzę w zakresie: zakładania skrytek geocachingowych, dobierania odpowiednich miejsc, ich opisywania, zawarcia niezbędnych informacji (przyrodniczych, historycznych, kulturowych), wprowadzania informacji do sieci na portalach geocachingowych, serwisowanie skrytek geocachingowych, organizowanie wydarzeń w ramach projektu. Ponadto podczas spotkania wyjazdowego uczestnicy podzielą się doświadczeniami z wykonania skrytek, wykorzystania idei gier terenowych, geocachingu, questingu itp. do rozwoju turystyki i edukacji regionalnej na naszych obszarach.

Projekt współpracy poprzez szkolenia animatorów geocaschingu przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego.


Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze (Zaproszenie do udziału w projekcie)
Planowany ramowy program wyjazdu studyjno-szkoleniowego
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin zgłoszeniowy

Print Friendly, PDF & Email