tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór uczestników na szkolenie animatorów geocachingu

Nabór uczestników na 2-dniowy wyjazd studyjny/ szkolenie animatorów geocachingu i spotkanie wymiany doświadczeń partnerów realizujących projekt GEO-TROP do Sopotu.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, jako Lider w projektu współpracy pn. „Geograficzne Elementy Oraz Turystyczne Regiony Odkrywamy (z) Pasją – GEO TROP” realizowanym z, LGD Wadoviana oraz LGD Dolina Soły, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z EFFROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzi nabór uczestników na 2-dniowy wyjazd studyjny do Sopotu – w miejsce bogate w skrytki geocachingowe, prowadzące interesującą trasą, tak aby uczestnicy wizyty mieli okazję w praktyce przetestować korzystanie z aplikacji oraz zapoznać się z charakterystyką skrytek i możliwościami ich tworzenia w terenie.

Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej. Społeczność geocacherska będzie oddziaływać na innych mieszkańców poprzez aktywne angażowanie ich do turystyki geocacherskiej i wspólnego promowania swojego regionu poprzez uruchomienie skrytek. Uczestnicy wyjazdu i spotkania wymiany doświadczeń partnerów, zdobędą wiedzę w zakresie: zakładania skrytek geocachingowych, dobierania odpowiednich miejsc, ich opisywania, zawarcia niezbędnych informacji (przyrodniczych, historycznych, kulturowych), wprowadzania informacji do sieci na portalach geocachingowych, serwisowanie skrytek geocachingowych, organizowanie wydarzeń w ramach projektu. Ponadto podczas spotkania wyjazdowego uczestnicy podzielą się doświadczeniami z wykonania skrytek, wykorzystania idei gier terenowych, geocachingu, questingu itp. do rozwoju turystyki i edukacji regionalnej na naszych obszarach.

Cel operacji
Celem projektu współpracy jest zachowanie dziedzictwa lokalnego i wypromowanie obszarów objętych LSR na obszarze 3 współpracujących LGD poprzez stworzenie ścieżek geocachingowych, wydanie mini przewodnika oraz zorganizowanie imprez.
Działania w projekcie/produkty:
1. Szkolenie animatorów geocachingu (8 osób z każdego LGD, łącznie 24 osoby).
2. Stworzenie geościeżek oraz wykonanie geoskrytek. Planuje się stworzyć jedną główną ścieżkę geocachingową łączącą obszary 3 LGD oraz indywidualne geościeżki na terenie każdego z partnerów. W ramach projektu każdy z partnerów projektu współpracy na terenie swojego LGD przygotuje geościeżki skupione wokół najbardziej interesujących/wartościowych miejsc. Tematyka geościeżek dotyczyć będzie dziedzictwa lokalnego: kulturowego, przyrodniczego, turystycznego oraz rekreacji.
3. Projekt i wykonanie woodcoinów. W ramach projektu planuje się wykonanie woodcoinów – drewnianych krążków z grawerem laserowym, które stanowią element kolekcjonerski w geocachingu. Zaplanowano wykonanie 3600 sztuk woodcoinów (1200 szt. na każde LGD).
4. Mini wydawnictwo „Geocaching w pigułce”, nakład: 3000 sztuk (1000 szt. na każde LGD).
5. Organizacja imprez promujących powstałe geościeżki: LGD Kraina Łęgów Odrzańskich: 3 eventy, LGD Wadoviana: 2 eventy, LGD Dolina Soły: 5 eventów.
Rezultaty:
• Przygotowanie grupy 24 animatorów geocachingu do pracy w terenie.
• Stworzenie 1 wspólnej geościeżki na terenie 3 LGD, składającej się z 15 punktów oraz stworzenie geościeżek na terenie partnerskich LGD: LGD KŁO: 5 geościeżek, 150 skrytek, LGD Wadoviana: 4 geościeżki, 40 skrytek, LGD Dolina Soły: 1 geościeżka, 50 skrytek.
• Wykonanie 3600 sztuk woodcoinów.
• Wydanie broszury „Geocaching w pigułce”, nakład 3000 sztuk.
• Organizacja imprez promujących powstałe geościeżki na terenie partnerskich LGD, łącznie 10 eventów.

Projekt współpracy poprzez szkolenia animatorów geocachingu przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego.


Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze (Zaproszenie do udziału w projekcie)
Planowany ramowy program wyjazdu studyjno-szkoleniowego
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin zgłoszeniowy

 

Print Friendly, PDF & Email