tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Mobilne laboratorium SOS dla planety

Pod tym zagadkowym tytułem Stowarzyszenie Jezierzyca – Krzelów realizuje bardzo ciekawy projekt z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków NOWEFIO 2021, odbyły się:

  1. EKOLOGICZNE WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, których celem było kształtowanie właściwych postaw, poprzez edukację, informację i promocję. Poruszaliśmy między innymi takie problemy jak:
  • woda podstawą życia – określanie klas czystości i zanieczyszczeń, wykrywanie pierwiastków występujących w glebie: siarka, żelazo, azot, wapń ołów,
  • gleba dobrem niezastąpionym – badania chemiczne i makroskopowe gleby,
  • pokazywania świata w skali makro, żeby uświadomić istnienie bardzo małych organizmów,  których życie jest zależne od naszej gospodarki,
  • pomóżmy ekologom ratować ziemię- efekt cieplarniany, odnawialne źródła energii.
  1. SPOTKANIE WARSZTATOWO- EDUKACYJNE LOKALNYCH LIDERÓW NGO w trzech miejscowościach: Krzelów, Rudno i Radecz, podczas których:

– założyliśmy 3 ogrody przyjazne owadom;

– przeprowadziliśmy cykl warsztatów z ekologii i ochrony środowiska (kompostowanie, naturalne środki ochrony roślin, naturalne środki czyszczące, unikanie plastiku);

– opracowaliśmy i  stworzyliśmy 3 gry terenowe po jednej dla 3 miejscowości.

Więcej informacji na facebooku Stowarzyszenia: https://www.facebook.com/Jezierzyca  oraz na stronie: http://www.jezierzyca.pl/aktualnosci/

Print Friendly, PDF & Email