76 858 45 45
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

UWAGA termin dobiega końca!

Przypominamy, że tylko do 20 listopada 2021 roku można zgłaszać projekty lub OSOBY

w konkursie na INICJATYWĘ PARTNERSTWA KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH 2021.

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku chcemy docenić, wyróżnić Państwa pomysły, projekty, inicjatywy, które poprawiają jakość życia mieszkańców naszego obszaru. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na INICJATYWĘ PARTNERSTWA 2021. 

Celem dorocznego konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańcówW stosunku do lat ubiegłych został nieco zmieniony Regulamin Konkursu – został poszerzony katalog jednostek, które mogą zgłaszać inicjatywy o instytucje publiczne (np. jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna). Ponadto do konkursu można zgłaszać osoby fizyczne (!), a nie jak dotychczas tylko organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne.

Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2021”, a także nagrodę w postaci bonu zakupowego o wartości 700 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 400 i 300 zł. 

Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji!

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 20 listopada 2021 osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
  3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, Kartą zgłoszeniową, kryteriami oceny oraz deklaracją poufności:

Regulamin Konkursu Inicjatywa Partnerstwa 2021-aktualizacja

Załącznik nr 1-zgłoszenie-2021.rtf

Załącznik nr 1-zgłoszenie-2021.docx

zal_2_karta_oceny_inicjatywa_20201

zal_3_deklaracja_poufnosci_20201

zestaw logo ue klo prow

Print Friendly, PDF & Email