tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki naborów 2021

Publikujemy wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy w 7 naborach ogłoszonych 12.07.2021 r.

Informujemy, iż wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy wartość limitu w walucie PLN została ustalona w oparciu o przeliczenie wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny EBC z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

W naborze 1/2021 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wpłynęły 2 wnioski,  z czego 2 mieszczą się w limicie dostępnych środków.

W naborze 2/2021 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych – wpłynął 1 wniosek i 1 wniosek mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 3/2021 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwijanie działalności gospodarczej – wpłynęły 4 wnioski, z czego 2 mieszczą się w limicie dostępnych środków.

W naborze 5/2021 Przedsięwzięcie P III Przedsiębiorczy mieszkańcy “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 9 wniosków, z czego 4 mieszczą się w limicie środków dostępnych w naborze.

W naborze 6/2021 Przedsięwzięcie P V Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego – wpłynęły 3 wnioski,  z czego 2 mieszczą się w limicie  dostępnych środków.

W naborze 7/2021 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Nabór o zawężonym zakresie dot. wskaźnika rezultatu LSR pn.: Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych ”)– wpłynęły 4 wnioski,  z czego 2 mieszczą się w limicie dostępnych środków.

Listy wybranych wniosków wraz z odpowiednimi uchwałami znajdują się na stronieLEADER -> Nabory -> Wyniki naborów 2021

Print Friendly, PDF & Email