tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O PRZYNANIE POMOCY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza 6 naborów wniosków

o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

NABÓR NR 1/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 2/2022 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 3/2022 – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKLANEGO  w  ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 4/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 5/2022 –  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 6/2022 – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH  w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Termin przyjmowania wniosków we wszystkich powyższych naborach: od 21 marca do 15 kwietnia (UWAGA! w ostatnim dniu do godz.13:00).

Biuro LGD świadczy doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, należy tylko wcześniej umówić się doradcą pod nr tel: 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl.

Link do grafiku doradztwa wyjazdowego na marzec: https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/

SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE HYBRYDOWYM, STACJONARNIE W BIURZE LGD KŁO W PROCHOWICACH (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!) ORAZ RÓWNOCZEŚNIE NA PLATFORMIE ZOOM (w celu otrzymania linka do szkolenia, prosimy zgłaszać się mailowo na adres: biuro@lgdodra.pl):

  • 14.03.2022r. godz.16:00 (podejmowanie nowej i rozwijanie już istniejącej działalności gospodarczej)
  • 28.03.2022r. godz.16:00 (wzmacnianie kapitału społecznego + zachowanie dziedzictwa/zabytki)

Na doradztwo i szkolenia prosimy się zgłaszać i umawiać, tak aby doradcy zarezerwowali odpowiednią ilość czasu dla jednej osoby  Można zgłaszać się pod nr tel.509347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Print Friendly, PDF & Email