tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

PRZYPOMINAMY O DZISIEJSZYM SZKOLENIU!

Wielkimi krokami zbliżają się nabory wniosków o przyznanie pomocy, dlatego zapraszamy serdecznie na SZKOLENIE poświęcone przygotowaniu wniosków oraz biznesplanów.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy ze środków unijnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w trybie hybrydowym, stacjonarnie w biurze LGD w Prochowicach (liczba miejsc ograniczona! decyduje kolejność zgłoszeń!) oraz równolegle zdalnie na platformie zoom.

TERMIN: 14.03.2022r. (poniedziałek) godz.16:00

ZAKRES SZKOLENIA: bazowe warunki uzyskania pomocy z PROW na lata 2014-2020, omówienie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i kryteriami wyboru, wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy, opracowanie biznesplanu dla operacji, koszty kwalifikowalne, załączniki niezbędne do złożenia z wnioskiem o przyznanie pomocy, zobowiązania wynikające z podpisania umowy na dotację.

ZGŁOSZENIA: Na szkolenie można zgłaszać się pod numerami tel. 76/858 45 45, 509 347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Zapraszamy również na doradztwo indywidualne, wyjazdowe, na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich oraz stacjonarnie w biurze LGD w Prochowicach.

Pod linkiem znajduje się grafik doradztwa na marzec 2022: https://drive.google.com/file/d/17CDzljO2i6HVCPMVKHuxKFNMqLrO9Rgl/view

Więcej informacji na stronie: https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/

Doradztwo jest świadczone indywidualnie w miejscach i godzinach wskazanych w grafiku, ale prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie terminu, tak abyśmy mogli zaplanować czas dla jednego klienta. Umawiać można się pod numerami tel. 76/858 45 45, 509 347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Print Friendly, PDF & Email