tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Granty na małą infrastrukturę turystyczną

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie grantowym “MAŁA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”.

Granty to nie typowa forma pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, polegając na tym, że LGD składa wniosek o dofinansowanie na który składają się zadania poszczególnych grantobiorców, jest to swoisty regranting.

Mała infrastruktura turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to czwarty projekt grantowy LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.  Tym razem zaplanowano 188 tyś zł na co najmniej 4 zadania grantowe.

MINIMALNA KWOTA POMOCY/GRANTU – 5 000,00 zł

MAKSYMALNA KWOTA POMOCY/GRANTU –  50 000,00 zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA – do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych (aczkolwiek należy pamiętać, że zgodnie kryteriami wyboru operacje zakładające wkład własny są lepiej punktowane)

Wniosek wypełnia się elektronicznie przy pomocy generatora udostępnionego przez LGD w trakcie trwania naboru pod adresem:

https://e-iso.pl/lgd/szlakodry/granty/index.php

Aczkolwiek należy je potem wydrukować i złożyć dwie wersje papierowe podpisane przez osoby upoważnione.

Zapraszamy do za[poznania się z pełnym ogłoszeniem o naborze na stronie: https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2022/nabor-1-2022-g-granty-infrastruktura-p-i/

LGD KŁO świadczy doradztwo w zakresie przygotowania takiego wniosku, w formie bezpośredniej, telefonicznej i mejlowej oraz przez komunikator zoom, należy tylko wcześniej umówić się z doradcą pod nr tel. 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

 

 

Print Friendly, PDF & Email