tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków DZIAŁAJ LOKALNIE 2022

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” przypomina o naborze  wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2022 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W 2022 roku mogą być realizowane projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJE:  od 1 maja do 31 maja 2022 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Miękina, Środa Śląska, Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław, Gmina Wiejska Głogów, Jemielno i Niechlów.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 10 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają do dnia 27 maja br. na adres e-mail: dzialajlokalnie@lgdodra.pl lub biuro@lgdodra.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE: również do dnia 27 maja pod numerami tel: 512 048 020 lub 509 347 189

SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się szkolenia stacjonarne:

  • 6 maja godz.17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku
  • 9 maja godz.16:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini 

Prosimy zgłaszać się mejlowo na adres: biuro@lgdodra.pl lub telefonicznie (wystarczy sms) na nr: 509347189 lub 512048020

Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

Koordynator Programu:
Ewa Smutyło
e-mail: dzialajlokalnie@lgdodra.pl
tel. 512 048 020

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
59-330 Ścinawa, Rynek 5 b, pokój 3
tel.   509 347 189
www.lgdodra.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email