tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki naborów 2022

Publikujemy wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy w 6 naborach ogłoszonych dnia 28.02.2022 r. oraz w naborze wniosków o powierzenie grantu ogłoszonym w dniu 21.03.2022r.

Informujemy, iż wskazana w ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy wartość limitu w walucie PLN została ustalona w oparciu o przeliczenie wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny EBC z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

W naborze 1/2022 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – wpłynęło 6 wniosków,  z czego 6 mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 2/2022 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwijanie działalności gospodarczej – wpłynęło 5 wniosków, z czego 2 wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków.

W naborze 3/2022 Przedsięwzięcie P II Marka “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  – wpłynął 1 wniosek i 1 mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 4/2022 Przedsięwzięcie P III Przedsiębiorczy mieszkańcy “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 18 wniosków, z czego 14 mieści się w limicie środków dostępnych w naborze.

W naborze 5/2022 Przedsięwzięcie P V Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego – wpłynęło 9 wniosków,  z czego 4 mieszczą się w limicie  dostępnych środków.

W naborze 6/2022 Przedsięwzięcie P V Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – wpłynęło 5 wniosków,  z czego 3 mieszczą się w limicie  dostępnych środków.

W naborze wniosków o powierzenie grantu 1/2022/G pn. “Mała infrastruktura turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich” Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, z dnia 21.03.2022r. – wpłynęło 5 wniosków,  z czego 5 mieści się w limicie dostępnej kwoty zaplanowanej na projekt grantowy.

Listy wybranych wniosków wraz z odpowiednimi uchwałami znajdują się na stronieLEADER -> Nabory -> Wyniki naborów 2022

Print Friendly, PDF & Email