tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD KŁO

W dniu 28 czerwca 2022 r, w nowej siedzibie LGD, przy zrewitalizowanym Ścinawskim Rynku, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Było to doroczne spotkanie dotyczące podsumowania roku 2021 r. oraz dodatkowo zaopiniowania zmian w statucie umożliwiających otwarcie spółki prawa handlowego przez Stowarzyszenie LGD KŁO. Dodatkowo wprowadzenie  dodatkowych korekt, jak choćby zmiana siedziby LGD.

Zmiany w statucie umożliwiające utworzenia spółki są kolejnym krokiem do wzmacniania marki Krainy Łęgów Odrzańskich oraz zbudowania trwałego narzędzia biznesowego do sieciowania powiązań pomiędzy partnerami. Utworzenie spółki następuje w dwóch krokach. Krok pierwszy to zmiany w statucie procedowane na Walnym Zgromadzeniu Członków, a krok drugi to podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z o.o., którą można procedować dopiero po wpisaniu zmian statutu do KRS.

Na zebraniu, prezes Jarosław Paczkowski zapoznał członków ze sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym z działalności za rok 2021, następnie przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Pan Mariusz Mostowski odczytał uchwały w imieniu wszystkich członków Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia LGD KŁO za rok 2021. Uczestnicy zebrania zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla zarządu oraz podjęli uchwałę ws zmian w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia LGD KŁO.  Na tym zebranie zakończono. Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom i pełnomocnikom członków za przybycie i aktywne uczestniczenie w sprawach stowarzyszenia.

Obowiązująca wersja statutu do pobrania ze strony: https://lgdodra.pl/partnerstwo/struktura/statut/

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email