tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie aktywizuje mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich

W ramach projektu pn. “CTiK aktywizuje mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich” upowszechniamy wiedzę o Krainie Łęgów Odrzańskich

oraz o zielonej energii  w kontekście ekologii. Przeszkoleni seniorzy dzięki zakupionemu sprzętowi edukują następne grupy na warsztatach w terenie, m.in. na Odrze oraz jej okolicach, lasach łęgowych w naszej gminie, oraz w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Poprzez wsparcie rożnych form aktywności takich jak zajęcia badawcze oraz warsztaty dla mniejszych grup dążymy do rozpowszechnienia wiedzy, a zarazem integracji wszystkich uczestników. Planowany jest wyjazd edukacyjny by podsumować zadania projektowe.

Zapraszamy do kontaktu  z Centrum Turystyki i Kultury w ŚCINAWIE Telefon 768457917

CTiK aktywizuje mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich” mający na celu „ Wsparcie aktywności społecznej, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i o odnawialnych źródłach energii poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatów dla edukatorów (seniorzy) oraz zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego”. Działanie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej poprzez zadanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Print Friendly, PDF & Email