tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

UWAGA MIĘKINIA!

Spotkanie otwarte dla mieszkańców w Miękini, w czwartek 20.10.2022r. o godz.15:00

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini, 20 października br. o godz.15:00.

Spotkania są otwarte dla wszystkich, którym leży na sercu rozwój obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, dlatego serdecznie zapraszamy liderów lokalnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, organizacje młodzieżowe i senioralne. Widzimy się już w najbliższy czwartek 20 października o godz.15:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini.

Program spotkania przewiduje:

  • prezentację założeń Inicjatywy LEADER w nowym okresie finansowania;
  • analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla regionu i jego mieszkańców;
  • diagnozę problemów i potrzeb społeczności istotnych dla jakości życia mieszkańców.

Zapraszamy do udziału!

W spotkaniu można wziąć udział również poprzez elektroniczne środki komunikacji, na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/99807874164

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lgdodra.pl w zakładce: https://lgdodra.pl/konsultacje-lsr-na-lata-2023-2027/

oraz kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl i numerami tel. 76 858 45 45 oraz 509347189

Print Friendly, PDF & Email