tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyjazd studyjny seniorów do Głębowic

W dniach 25-26 października, seniorzy z terenu gminy Ścinawa uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do miejsca gdzie przyroda Łęgów Odrzańskich przenika się ze wspaniałym dziedzictwem kulturowym.

Odwiedziliśmy pokarmelitański Zespół Kościelno-Klasztorny – Garnierówka, położony na obrzeżach obszaru NATURA 2000 – Dolina Łachy, na rowerowym i kulturowym Szlaku Odry.

Garnierówka to odbudowany praktycznie z ruin były klasztor po Karmelitach trzewiczkowych, który obecnie służy jako baza turystyczna z noclegami i możliwością zwiedzania. Klimat i aura miejsca bardzo przypadła uczestnikom do gustu. Oczarowała nas architektura i ogrom prac włożonych by klasztor przyjmował gości. W drugim dniu zagłębiliśmy się w miejsca bogate przyrodniczo i na spacerze edukacyjnym zostały podsumowane działania projektowe.

Działanie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej poprzez zadanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany projekt upowszechniał wiedzę o Krainie Łęgów Odrzańskich oraz o zielonej energii w kontekście ekologii.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje projekt pt. „CTiK aktywizuje mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich” mający na celu „ Wsparcie aktywności społecznej, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i o odnawialnych źródłach energii poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatów dla edukatorów (seniorzy) oraz zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego”.

Print Friendly, PDF & Email