tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza 4 nabory wniosków

o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

NABÓR NR 7/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 8/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 9/2022 – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH  w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA IV. AKTYWNE, WYKSZTAŁCONE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 10/2022 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW LOKALNYCH w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Termin przyjmowania wniosków we wszystkich powyższych naborach: od 21listopada do 9 grudnia (UWAGA! w ostatnim dniu naboru do godz.13:00).

Biuro LGD świadczy doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, należy tylko wcześniej umówić się doradcą pod nr tel: 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl.

W ramach doradztwa wyjazdowego odbeda się spotkania na terenie każdej gminy objętej Lokalną Grupą Działania, harmonogram doradztwa zostanie wkrótce opublikowany na stronie: https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/

Na doradztwo i szkolenia prosimy się zgłaszać i umawiać, tak aby doradcy zarezerwowali odpowiednią ilość czasu dla jednej osoby  Można zgłaszać się pod nr tel.509347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Print Friendly, PDF & Email