tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Ostatni warsztat tematyczny w tym roku!

Zapraszamy na ostatni w tym roku, OTWARTY WARSZTAT TEMATYCZNY dotyczący tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2023-2027

Spotkanie odbędzie się w 14.12.2022r o godz.14:00 w świetlicy wiejskiej w Ciechowie (gmina Środa Śląska)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego obszaru, szczególnie w branży turystyki, rekreacji i czasu wolnego, w dłuższej perspektywie czasowej i finansowej. Spotkania są otwarte dla wszystkich, którym leży na sercu rozwój obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, dlatego serdecznie zapraszamy liderów lokalnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, organizacje młodzieżowe i senioralne.

Widzimy się w najbliższą środę 14 grudnia o godz.14:00 w świetlicy wiejskiej w Ciechowie, 55-300 Środa Śląska.

W spotkaniu można wziąć udział również poprzez elektroniczne środki komunikacji, na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/93993195474

Program spotkania przewiduje:

  • prezentację założeń Inicjatywy LEADER w nowym okresie finansowania;
  • analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla regionu i jego mieszkańców;
  • diagnozę problemów i potrzeb społeczności istotnych dla jakości życia mieszkańców;
  • zogniskowany wywiad i dyskusja grupowa.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lgdodra.pl w zakładce: https://lgdodra.pl/konsultacje-lsr-na-lata-2023-2027/

oraz kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl i numerami tel. 76 858 45 45 oraz 509347189

Print Friendly, PDF & Email