tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Spotkanie podsumowujące prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 23-27

Zapraszamy serdecznie na spotkanie prezentujące wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz diagnozy obszaru.

Na spotkaniu omówimy propozycję podziału środków na poszczególne obszary tematyczne pod katem zakresów wsparcia.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2023 roku o godz. 15:00 w Ścinawie, w siedzibie LGD KŁO Ścinawa (Rynek 5 B, sala konferencyjna na 3 piętrze).

Program spotkania przewiduje:

  • prezentację założeń Inicjatywy LEADER w nowym okresie finansowania;
  • omówienie wyników konsultacji społecznych i diagnozy obszaru zawartych w projekcie LSR;
  • przedstawienie propozycji obszarów tematycznych interwencji dla KŁO oraz zakresów wsparcia z podziałem środków w LSR.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którym zależy na rozwoju obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich,  dlatego serdecznie zapraszamy liderów lokalnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, organizacje młodzieżowe i senioralne.

W spotkaniu można wziąć udział również poprzez elektroniczne środki komunikacji, na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/94356284434

Po zakończeniu spotkania odbędzie się posiedzenie GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZYGOTOWANIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” (posiedzenie Grupy przewidujemy ok godz.18, koordynator Grupy jest dostępny pod nr tel: 665148746)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem pod nr tel. 509347189

Print Friendly, PDF & Email