tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Stodoła w Jodłowym Młynie jako przykład szachulcowej zabudowy na Szlaku Odry

W zabytkowym Jodłowym Młynie w Starym Dworze prowadzone są prace restauracyjne i konserwacyjne

mające na celu uratowanie szachulcowego budynku dawnej stodoły. W ramach operacji pt. „Stodoła w Jodłowym Młynie jako przykład szachulcowej zabudowy na Szlaku Odry”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER, zostanie odrestaurowana stodoła, która jest bardzo ważnym przykładem materialnego dziedzictwa architektonicznego na Szlaku Odry.
Prace będą przeprowadzone w dwóch etapach. Obecnie trwa remont dachu, a w kolejnym etapie zostaną wyremontowane ściany stodoły.
– Konstrukcją szachulcową nazywa się rodzaj budownictwa, w którym ściany składają się z drewnianego rusztu nośnego, a przestrzenie między elementami konstrukcyjnymi są wypełnione gliną lub kamieniem. Pierwsze takie budynki powstawały w Europie już w średniowieczu. Budynek stodoły w Starym Dworze jest stosunkowo młody, bo został wybudowany w połowie XIX w., ale zastosowano
w nim unikatowe rozwiązania konstrukcyjne więźby dachowej – mówi gospodarz Jodłowego Młyna Jerzy Więcławski. Budynek stodoły stanowi świadectwo określonego typu architektury na Dolnym Śląsku, którego jest coraz mniej, szczególnie na północ od Wrocławia, z tego
względu priorytetem jest uratowanie zabytku, zachowanie go od zniszczenia. Przechowywane są w niej dawne rolnicze urządzenia i narzędzia,
w tym urządzenia młynarskie z różnych okresów. Dlatego w ramach operacji zostanie przeprowadzona konserwacja i restauracja dachu stodoły szachulcowej. Celem operacji jest: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego związanego z Dolnym Śląskiem poprzez uratowanie
jednego charakterystycznego obiektu o szachulcowej zabudowie”, a jej przewidywane rezultaty to restauracja dachu zabytkowego budynku
stodoły.

Print Friendly, PDF & Email