tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. administracji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy w biurze w Ścinawie .
Stanowisko: Pracownik Biura – specjalista ds. administracyjnych .
Zatrudnienie od 1 kwietnia 2023. Umowa na okres próbny. Cały Etat


Stowarzyszenie to trójsektorowe partnerstwo gmin, firm, organizacji społecznych i mieszkańców z obszaru 12 gmin: Miękinia, Brzeg Dolny, Malczyce, Środa Śląska, Wołów, Prochowice, Ścinawa, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów (gmina wiejska) oraz członek wspierający gmina Niechlów. . Przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Aktywizujemy społeczność lokalną i wspieramy lokalny biznes, dofinansowujemy ich najlepsze projekty, organizujemy szkolenia, ciekawe warsztaty i wyjazdy studyjne, a także imprezy promujące lokalne zasoby.
Oferujemy bardzo interesującą pracę, możliwość zawodowego rozwoju w przyjaznej atmosferze.
Do zadań na stanowisku będzie należało:
prowadzenie spraw bieżących Biura (sekretariat), promocja i informowanie na temat LSR oraz prowadzenie
bieżącego monitoringu realizowanych działań, w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu Biura,
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w szczególności dokumentacji związanej z Lokalną Strategią Rozwoju KŁO
 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym.
 • wsparcie/koordynacja procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy
 • prowadzenie korespondencji,
 • obsługa kancelaryjno-techniczna Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Rady i Zarządu,
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Rady i Zarządu,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 • prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady
 • prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia,
 • sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 • prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,
 • zaopatrzenie Biura
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy
 • uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie i realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.
 • wsparcie doradcze i animacyjne beneficjentów LGD w okresie naborów wniosków w zakresie swoich kompetencji;
 • nadzór nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich,
 • prowadzenie monitoringu LSR i LGD wraz z przygotowaniem narzędzi do monitoringu,
 • prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach związanych z monitoringiem i ewaluacją,
 • opracowanie raportów w wyników ewaluacji i monitoringu wraz z wnioskami i wskazaniami

Mile widziane:

 • Wiedza i doświadczenie w zakresie pracy biurowej/administracyjnej.
 • Prawo jazdy kat. B.
 •  znajomość odpowiednich przepisów prawa w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz funkcjonowania organizacji społecznych
 •  dyspozycyjność, kreatywność

Jeśli czujesz, że jesteś osobą, której szukamy prześlij nam swój

✓ życiorys i list motywacyjny,
✓ oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do objęcia stanowiska
✓ zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
na adres e-mail: biuro@lgdodra.pl
lub złóż w naszym biurze w Ścinawie ul. Rynek 5b, I piętro,
w dni robocze od godz. 8.00do 16.00
Na aplikacje czekamy, do dnia 29.03.2023 r.
Zastrzegamy możliwość odpowiedzenia tylko na wybrane aplikacje.
Zapraszamy!
Print Friendly, PDF & Email