tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków w konkursie grantowym SMART VILLAGE W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

Ogłaszamy nabór wniosków O POWIERZENIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

pn. “Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich” 

w ramach przedsięwzięcia IV. “Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

Granty to nie typowa forma pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, polegając na tym, że LGD składa wniosek o dofinansowanie na który składają się zadania poszczególnych grantobiorców, jest to swoisty regranting.

Mała infrastruktura turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to czwarty projekt grantowy LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.  Tym razem zaplanowano 44 800 zł na co 12 zadań grantowych polegających na opracowaniu koncepcji SMART VILLAGE dla 12 obszarów objętych koncepcjami (np. sołectwa).

KWOTA POMOCY/GRANTU – 4 000,00 zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA –  100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych

Wniosek wypełnia się elektronicznie na pliku edytowalnym, a składa w wersji papierowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 1 sierpnia 2023r. do 30 sierpnia 2023r. do godziny 13:00

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem o naborze na stronie: https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2023/nabor-1-2023-g-grant-smart-village-p-iv/

Niebawem zostaną ogłoszone terminy szkoleń i spotkań informacyjnych  w zakresie przygotowania i realizacji grantów, prosimy obserwować naszą stronę.

LGD KŁO świadczy doradztwo w zakresie przygotowania takiego wniosku, w formie bezpośredniej, telefonicznej i mejlowej oraz przez komunikator zoom, należy tylko wcześniej umówić się z doradcą pod nr tel. 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Print Friendly, PDF & Email