tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Modernizacja szachulcowej stodoły w Jodłowym Młynie trwa

W Jodłowym Młynie – Zagrodzie Edukacyjnej nieopodal Brzegu Dolnego trwa renowacja ścian szachulcowej stodoły.

Prowadzone są intensywne prace mające na celu uratowanie szachulcowego budynku dawnej stodoły w Starym Dworze, usytuowanej w obrębie zabudowań młyna wodnego. W ramach operacji pt. “Modernizacja szachulcowej stodoły w Jodłowym Młynie ważnym ogniwem troski o dziedzictwo kulturowe Krainy Łęgów Odrzańskich” dofinansowanej ze środków osi LEADER, PROW na lata 2014-2020 zostały zrekonstruowane ściany z drewna wraz z glinianym wypełnieniem, nałożono tynki, wykonano roboty elektryczne. Szachulcowa stodoła jest modelowym przykładem budynku o szkieletowej konstrukcji szachulcowej, dawniej typowej dla Dolnego Śląska, które obecnie ulegają degradacji i znikają z przestrzeni urbanistycznej miast i wsi. Tym ważniejsza jest dla zachowania materialnego dziedzictwa architektonicznego na Szlaku Odry restauracja szkieletowej stodoły w Jodłowym Młynie. Stodoła posiada unikatowe rozwiązania konstrukcyjne więźby dachowej. Jest to świadectwo określonego typu architektury na Dolnym Śląsku, którego jest coraz mniej, szczególnie coraz mniej na północ od Wrocławia, z tego względu priorytetem jest uratowanie zabytku, zachowanie go od zniszczenia. Obecny stan stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną (zawaleniem) co może doprowadzić do zaburzenia układu przestrzennego tego miejsca, zabudowania młyna bez stodoły stracą wartość architektoniczną, krajobrazową i kulturową dla Dolnośląskiej Wsi. W stodole przechowywane są dawne rolnicze urządzenia i narzędzia, w tym urządzenia młynarskie z różnych okresów. Dlatego w ramach operacji zostanie przeprowadzona konserwacja i restauracja ścian stodoły szachulcowej oraz modernizacja instalacji elektrycznej.

Operacja pt. “Modernizacja szachulcowej stodoły w Jodłowym Młynie ważnym ogniwem troski o dziedzictwo kulturowe Krainy Łęgów Odrzańskich” dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Mnister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego związanego z Dolnym Śląskiem poprzez uratowanie jednego charakterystycznego obiektu o szachulcowej zabudowie. Przewidywane rezultaty operacji to jeden zabytek poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim.

 

Print Friendly, PDF & Email